De cricketsport.

De veldsport Cricket is in ons land minder bekend, maar in Engeland en een groot aantal landen die tot het Gemenebest behoren of behoord hebben, is het spel ongehoord populair. Interland wedstrijden (daar Testmatches genaamd) kunnen maximaal 5 dagen duren.
Het voordeel van deze sport is, dat hij niet alleen door jonge mensen beoefend kan worden; ook in de top teams spelen vaak mensen mee die al wat meer jaren meegaan.
De meest gehoorde opmerking over cricket van mensen die de sport niet kennen, is de klacht dat ze niets begrijpen van de ingewikkelde spelregels. Toch valt het allemaal wel mee. Klik hier en lees alles over de regels van het spel van de mensen in witte pakken.
Waarom?

Voor het laatst bijgewerkt:
jan 2011:(sic!)
De Nederlandse Cricket verenigingen (inclusief internet verwijzingen)

Links naar andere cricket sites

Cricket allerlei


Cricket op Postzegels
De eerste cricketstrip op Internet!!
Tommie Holiday.
Is uw materiaal op orde?
Het is altijd goed om te controleren of uw materiaal het komend seizoen nog wel aan kan. U kunt op het Internet alvast een kijkje nemen in het assortiment van de cricketshop van
Tim de Leede. U kunt online bestellen,