Terug
Verhaal: Erik van Muiswinkel
Tekeningen: E.J. Retera
Uitgave:
Koninklijke Nederlande Cricket Bond
Amstelveen
Aflevering 1